Sunday, 24/10/2021 - 22:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoàng Nông

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI TỪ

TRƯỜNG MN HOÀNG NÔNG

Số: 36/KH-MNHN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Nông, ngày  18 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

 Công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Căn cứ Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục năm 2020-2021 của Trường mầm non Hoàng Nông;

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ lứa tuổi mầm non trên địa bàn xã; tình hình thực tế về CSVC, đội ngũ CBGVNV của nhà trường và chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm học 2020– 2021;

Trường mầm non Hoàng Nông xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021 như sau:

A/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

I/ MỤC ĐÍCH.

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đúng quy định, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh (CMHS). Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học Mầm non, tiếp tục tạo các điều kiện tốt nhất cho việc duy trì chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

2. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 4 rõ (tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh). Tuyển sinh đúng địa bàn, đảm bảo đủ phòng học cho học sinh theo đúng quy định.

II/ YÊU CẦU:

1. Phân công giáo viên, nhân viên điều tra chính xác trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn xã. Thực hiện tuyển sinh đúng tuyến và hợp lý theo sự chỉ đạo của phòng GDĐT nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ trong độ tuổi của nhân dân trên địa bàn xã với phương châm đảm bảo đủ chỗ cho trẻ học.

2. Đảm bảo cho 100%  trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã được đến trường mầm non.

3. Không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh/lớp tại trường.

4. Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh.

B. NỘI DUNG

I. Các điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021

1. Thực trạng :

- Địa bàn tuyển sinh: Xã Hoàng Nông

- Trẻ 5 tuổi (Sinh năm 2015) được ưu tiên tuyển sinh hết số lượng (nếu phụ huynh có nguyện vọng đăng ký vào trường).

- Trẻ Nhà trẻ (sinh năm 2018) Dự kiến tuyển là: 70 cháu.

- Trẻ mẫu giáo Bé (sinh năm 2017) và trẻ mẫu giáo nhỡ (Sinh năm 2016) Dự kiến tuyển là: 200 cháu.

2/ Số phòng học và số trẻ

STT

Lứa tuổi

Số trẻ trên địa bàn

Số trẻ dự kiến tuyển

Số lớp

Sĩ số

Trẻ/lớp

1

Mẫu giáo 5 tuổi

(sinh năm 2015)

 105

105

3

35 trẻ/lớp

2

Mẫu giáo 4 tuổi

(sinh năm 2015)

 98

 

98

 

3

32,66 trẻ/lớp

3

Mẫu giáo 3 tuổi

(sinh năm 2016)

96

 

96

3

31 trẻ/lớp

4

Nhà trẻ 24-36 T

(sinh năm 2017)

78

70

3

23,33trẻ/ lớp

 

Tổng cộng :

377

369

12

29,23 trẻ/lớp

* Số lớp, số trẻ dự kiến tuyển sinh năm học 2020 - 2021

- Đội ngũ GV: Số giáo viên hiện nay đang có là 24 người, dự kiến: Nhà trẻ, Mẫu giáo bé, MG nhỡ và MG lớn: 2 cô/lớp. (Phải tuyển thêm GV hợp đồng cho đủ số trẻ tuyển mới vào trường để có GV/lớp theo TT 06)

II. Tuyển sinh

1- Phương thức: Tuyển sinh trực tiếp (có hướng dẫn cụ thể trong thông báo tuyển sinh)

2- Đối tượng tuyển sinh:

Là học sinh có hộ khẩu th­ường trú tại xã Hoàng Nông

3- Độ tuổi:

- Nhà trường tiếp nhận trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và nhà trẻ trong địa bàn tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên học sinh từ 5 tuổi trở xuống

+ Lứa tuổi nhà trẻ: Từ 24 đến 35 tháng

+ Mẫu giáo: từ 36 đến 72 tháng

Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này.

4- Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin học (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh (Phô tô công chứng).

- Sổ hộ khẩu (Phô tô công chứng)

5- Thời gian, qui trình tuyển sinh:

- Từ ngày 27/7/200 đến ngày 31/7/2020: Triển khai kế hoạch tuyển sinh, thực hiện niêm yết các thông báo tuyển sinh tại cổng trường, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các xóm trên địa bàn xã, thông tin qua hệ thống loa truyền thanh của các xóm và phân công giáo viên đứng lớp và nhận hồ sơ tuyển sinh. Phân công GV điều tra trẻ trên địa bàn theo xóm.

- Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020: Tiếp nhận hồ sơ.

- Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020: Dọn dẹp, vệ sinh lớp chuẩn bị đón trẻ.

- Ngày 20/8/2020: Nhà trường báo cáo nhanh công tác tuyển sinh về phòng GDĐT.

* Địa điểm tuyển sinh:

- Các phòng học thu hồ sơ của trẻ theo tên lớp, tên xóm.

Ghi rõ danh sách niêm yết thông báo độ tuổi tuyển sinh, tên xóm. Bố trí bàn và GV hướng dẫn công tác tuyển sinh ngay tại hành lang trước cửa các phòng tuyển sinh.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- GV, NV Phối hợp với trưởng xóm, công an viên trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên loa truyền thanh của xóm.

- Thực hiện công tác thông tin báo cáo theo quy định.

- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tuyển sinh trước các cấp quản lý.

Nơi nhận:      

- UBND Xã;

- CBGV, NV (T/hiện);

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đồng Thị Tiến

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 482
Hôm qua : 438
Tháng 10 : 10.339
Năm 2021 : 69.294