Tuesday, 29/11/2022 - 12:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Hoàng Nông

Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2017

Sáng nay 20/11/017, UBND xã Hoàng Nông đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2017).

    Đến/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgdự/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcó/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđồng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgchí/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgNguyễn/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgVăn/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgHùng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg–/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgBí/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgthư/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgĐảng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgủy,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđồng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgchí/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgNguyễn/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgAnh/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgTấn/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg–/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgChủ/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtịch/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgUBND/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđại/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgdiện/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpglãnh/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđạo/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgban/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgngành/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđoàn/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgthể/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtrong/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgxã;/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgvà/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđông/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđảo/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcác/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgthế/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpghệ/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgthầy/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcô/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpggiáo/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtrong/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđã/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnghỉ/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpghưu/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgvà/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđang/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcông/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtác/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtại/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcác/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnhà/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtrường.

/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg

    Tại/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgbuổi/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpglễ,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđồng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgchí/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgPhùng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgMinh/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgThái,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgPhó/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgchủ/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtịch/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgUBND/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgxã/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđã/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtrình/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgbày/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgdiễn/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgvăn/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgkỷ/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgniệm/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgôn/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpglại/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtruyền/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgthống/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtốt/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđẹp/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcủa/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgngày/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgNhà/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpggiáo/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgViệt/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgNam;/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgbiểu/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgdương/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnhững/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcố/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpggắng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcủa/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtập/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgthể,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcá/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnhân/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtiêu/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgbiểu,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđiển/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpghình/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtiên/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtiến/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgxuất/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgsắc/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtrong/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgphong/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtrào/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgthi/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđua/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgdạy/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtốt,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpghọc/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtốt.

/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg

    Những/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnăm/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgqua/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđội/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgngũ/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnhà/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpggiáo/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgxã/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgHoàng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgNông/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgbằng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtrí/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtuệ,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgbản/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpglĩnh,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnhiệt/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtâm/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcủa/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgmình/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpggặt/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpghái/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđược/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnhiều/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgthành/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtích/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgrất/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđáng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtự/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpghào:/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgTiếp/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtục/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpggiữ/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgvững/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgsự/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgổn/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđịnh/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgvà/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgphát/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtriển/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđáp/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgứng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgyêu/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcầu/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgngày/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcàng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcao/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcủa/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgxã/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpghội,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgquy/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgmô/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpggiáo/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgdục /upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgphát/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtriển/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpghợp/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpglý,/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgđáp/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgứng/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnhu/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcầu/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpghọc/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgtập/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcủa/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgcon/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgem/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgnhân/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgdân

/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg

/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg

/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg

/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg

 

/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg
/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgTác/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpggiả:/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpgadmin/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg/upload/s/20171201/eaa913ed032a6d8fb734f0f88656f625_.jpg
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 268
Hôm qua : 868
Tháng 11 : 22.215
Năm 2022 : 115.052